masada
09 آذر 1401 - 09:59

مشکل پارکینگ جنوب غرب تهران حل می‌شود

رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از کلنگ زنی ساخت پارکینگ شهید باقری در منطقه ۱۸ تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی شفیعی رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ضمن اشاره به ساخت پارکینگ شهید باقری، بیان کرد: این پارکینگ در منطقه ۱۸ تهران قرار دارد. تملک زمین این پارکینگ انجام شده است. همچنین با پیمانکار قرارداد ساخت پارکینگ منعقد شده است.

رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه پارکینگ شهید باقری آماده کلنگ زنی است، افزود: این پارکینگ از محل منابع حذف یا کسری پارکینگ ساخته خواهد شد.

شفیعی درباره حذف یا کسری پارکینگ توضیح داد: منظور از کسر پارکینگ یعنی مالک ملک در هنگام صدور پروانه به نوعی نتواند پارکینگ مورد نیاز ملک مربوطه را تأمین کند. همچنین منظور از حذف پارکینگ یعنی مالک ملک با توجه به الزام به احداث پارکینگ عمداً از احداث پارکینگ مورد نیاز در ملک مربوطه خودداری و پارکینگ را حذف کرده باشد که در دو حالت کسری و حذف، مالک باید هنگام صدور پروانه، عوارضی را به شهرداری بپردازد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: این دسته از افراد عوارض را به صندوقی واریز می‌کنند که شهرداری برای تأمین پارکینگ‌های محله‌ای یا عمومی آن را هزینه می‌کند. ساخت پارکینگ شهید باقری هم از همین محل ساخته خواهد شد.

رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با تأکید بر اینکه پارکینگ شهید باقری موقعیت بسیار مناسبی دارد، اضافه کرد: تقاضا برای ساخت این پارکینگ در منطقه ۱۸ بالا بوده است.

منبع: مهر
شناسه خبر: 889513